Kategori Award

 1. BUMN Keuangan Listed
 2. BUMN Keuangan non Listed
 3. BUMN Non Keuangan Lisrted
 4. BUMN non Keuangan non Listed
 5. Private Keuangan Listed
 6. Private Keuangan non Listed
 7. Private non Keuangan Listed
 8. Private non Keuangan non Listed
 9. BUMD Listed
 10. BUMD non Listed
 11. Pengelolaan Dana Pensiun